AMPLY KARAOKE | VANG SỐ KARAOKE | CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

AMPLY KARAOKE | VANG SỐ KARAOKE | CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

AMPLY KARAOKE | VANG SỐ KARAOKE | CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

AMPLY KARAOKE | VANG SỐ KARAOKE | CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

Hotline: 02862657737 - 0912 210 037

AMPLY KARAOKE | VANG SỐ KARAOKE | CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT

AMPLY KARAOKE K-4600

Giá: 10.000.000 đ

MAIN-VANG SỐ FU-300

Giá: 13.200.000 đ

MAIN-VANG SỐ FU-500

Giá: 15.400.000 đ

AMPLY KARAOKE K-4800

Giá: 17.325.000 đ

AMPLY KARAOKE E-2150

Giá: 22.750.000 đ

AMPLIFIER KARAOKE AX-2130

Giá: 24.500.000 đ