Chuyên loa karaoke | amply | micro | màn hình | karaoke bluetooth

Chuyên loa karaoke | amply | micro | màn hình | karaoke bluetooth

Chuyên loa karaoke | amply | micro | màn hình | karaoke bluetooth

Chuyên loa karaoke | amply | micro | màn hình | karaoke bluetooth

Hotline: 02862657737 - 0912 210 037

Danh mục sản phẩm

LOA RKB CF-10

Giá: 12.000.000 đ

LOA RKB CF-12 PRO

Giá: 18.300.000 đ

SUB RKB MG-15

Giá: 12.520.000 đ

LOA RKB CC-912 PRO

Giá: 24.000.000 đ

LOA RKB MT-612

Giá: 28.000.000 đ

SUB RKB MG-18

Giá: 14.000.000 đ

ANA SUB SA - 12

Giá: 9.650.000 đ

LOA RKB ARRAY Q1

Giá: 27.500.000 đ

SUB RKB ARRAY Q2

Giá: 25.500.000 đ

LOA MONITOR MAX-15

Giá: 19.000.000 đ

LOA RKB MT-710

Giá: 15.000.000 đ

LOA RKB MT-712

Giá: 21.000.000 đ

LOA RKB DS-10

Giá: 16.500.000 đ

LOA RKB DS-12

Giá: 21.500.000 đ

LOA RKB ARRAY VR-10

Giá: 15.500.000 đ

SUB RKB ARRAY VR-118

Giá: 29.500.000 đ

LOA RKB ARRAY VR-36

Giá: 33.150.000 đ

SUB RKB ARRAY VR-S33

Giá: 38.950.000 đ

SUB ANA SA-12B

Giá: 6.900.000 đ

Lắp đặt phòng Karaoke

Công ty TNHH Music - Show Room Ana Karaoke Công ty TNHH Music - Show Room Ana Karaoke Công ty TNHH Music - Show Room Ana Karaoke Công ty TNHH Music - Show Room Ana Karaoke Công ty TNHH Music - Show Room Ana Karaoke